Kdo smo mi?

Slovensko prosvetno društvo Šentjanž ima dolgo zgodovino. V povsem drugačnih okoliščinah sta kot nekdaj tako tudi danes tamburaška in živahna gledališka dejavnost prepoznavna znaka našega društva.

Gledališki oder so od 90ih let zasedale otroške skupine z vsaj eno premiero na leto. Neprekinjeno gledališko delo je obrodilo sadove, saj so bile nekatere mladinske igre odlikovane tako v Sloveniji kot tudi v Avstriji s prvimi nagradami. V zadnjih letih je društvo razširilo gledališko dejavnost tudi na profesionalno področje, nastale so gledališke igre s poklicnimi igralkami in igralci. Istočasno pa se navdušujejo otroci in mladostniki v gledališki šoli za gledališke igre v slovenskem jeziku.

Nadaljnji viški v letnem programu SPD Šentjanž so open air koncerti, tradicionalni tamburaški festival, novoletni in adventni koncert, trg ročnih del, izobraževalne prireditve in ekskurzije.

Številne aktivnosti ne bi bile uresničljive, če društvo ne bi imelo na voljo prostore v k&k centru. Ta center je od odprtja naprej kraj srečanja, kraj kulture in komunikacije, k čemur prispeva svoj delež tudi SPD Šentjanž.

117

let kulturno delovanje v Šentjanžu v Rožu

1906

je bilo ustanovljeno »Krščansko-socialno pevsko in delavsko društvo za Podsinjo vas, Bistrico in okolico«.Pobudo je dal čevljarski mojster Tomaž Lapuš iz Podsinje vasi, prvi predsednik društva.

1908/1909

Iz njega se razvijeta dve društvi, predhodni današnjih dveh slovenskih društev v občini, to sta Slovensko prosvetno društvo Šentjanž  in Slovensko prosvetno društvo “Kočna” v Svečah.

1921

Obnovitev društva, ki deluje do nasilnega razpusta 1941. Vodilno vlogo je igral Florijan Lapuš. Leta 1923 so zgradili prireditveno dvorano v gostilni pri Tišlarju in uprizorili priljubljeno ljudsko igro “Miklova Zala”.

1945

Po vojni je bilo društvo ponovno ustanovljeno – »Slovensko kulturno društvo SVOBODA«, najprej pod vodstvom Janeza Weissa, njemu je sledil Florijan Lapuš, 1978 pa Hanzi Weiss.

1978

Ime društva se spremeni v Slovensko kulturno društvo Šentjanž. Od 80ih let prejšnjega stoletja je opazna poživitev različnih kulturnih dejavnosti.

Odbor

  • Nadja Keuschnig (predsednica)
  • Anja Šlemic (namestnica predsednice)
  • Janez Müller (tajnik)
  • Alena Wieser (namestnica tajnika)
  • Marjan Kunčič (blagajnik)
  • Nataša Krassnik (namestnica blagajnika)

Podpirajo nas