KABARET – KAK CAJT MINE

8.2. 2019 so trije Kapelčani, pravzaprav Lepenčani, Pepi (Jože) Blajs, Franci Sadolšek in Vili Ošina, privabili v k&k nad 100 obiskovalcev. Duhovito humoristično besedilo v kapelško-obirskem narečju je napisal Jože Blajs. Zahtevna naloga, saj je včasih “resničnostni kabaret”, ki ga igrajo aktualni politični akterji, le težko parafrazirati.

Občinstvo si je bilo enotno v oceni: odlično ste nas zabavali in nam obenem dali v premislek aktualne in večne teme.

 

O BODOČIH NAČRTIH…
Franci: Zej ḱu smo na vse muhoče načine uhutuvil, da cajt nahu mine, vaju pa baram, če že ḱej na ḱonc tud misleta?
Pepi: (pogleda na uro) Na ḱonc? A si že dost vačn, da tu baraš? Taḱ nahu pa tud na mine. Mav boš mohu pa še že putrpet. Mi smo ja tistem, ku so vstopnin pvačal, ublubl, da dubijɜ za an ajro sej deset mɜnut!
Willi: Reine Spielzeit!
Franci: Jes ja na mislem na ḱonc prireditve, jes ja mislem, na tist ḱonc, ḱu se začne tist cajt, ḱu sploh na mine več!
Willi: Jes še nemam cajta, da bi na tu mislu.
Pepi: Jes sɜm pa zarad teha že akcije prudav, pa imobilije ḱupu.
Franci: In ḱaj za ane imobilije?
Pepi: Svet! Svet sɜm ḱupu. Dva kvadrat metra. V Kapl, na britofu pud Devic Marij.
Franci: Tu se prav, da si svet svet ḱupu?
Pepi: Sej pravzaprav ha nisɜm kupu, ker tam ha ja vɜhḱɜ ḱoj v najem vzemeš.
Willi: A v najem. Za ḱaḱ dolho?
Pepi: Za deset let!
Willi: Tu pa ni dolhɜ. A si že zračunu, ḱolḱ bart buš mohu pogodbo podaljšat, da bo večnost mim?
Pepi: Tu ja ḱoj du smrt pvačuješ.
Willi: A pol ḱu jo pa res nucaš, je pa zaston? No anbart, da neḱi ni »gewinnorientiert«!

O IZUMRTJU ČLOVEKA V STO LETIH…
Willi: Da na bo več čuveḱa?
Franci: (prikima z glavo)
Willi: Pa s sɜ siher?
Franci: Jo.
Pepi: In zaḱaj?
Franci: Ker bu dvatavžnt sto osnistha leta mev na svet šestndevetred hradu.
Willi: Tu se prav, da bomo izumrl?
Pepi: Ja ḱaj pa nam preustane drujha. Ќdo pa bo piv šestndevetred hradu topvɜ vod?