Zgodovina

Pred 20-imi leti smo priredili prvi koncert na prostem v centru k&k Šentjanž. Cilj prirediteljev je bil, nuditi mladim kulturnikom »ARENO« za prikaz njihovega umetniškega ustvarjanja. Po drugi strani je bila želja, da se zmanjšujejo predsodki med nemško in slovensko govorečimi Korošci, za kar se društveniki še danes prizadevajo. Od takrat naprej SPD Šentjanž organizira, s presledki, letno ta koncert in povabi znane glasbene skupine iz Avstrije in Slovenije. Medtem je postala ARENA kraj, kjer preživijo lep poletni večer mladi in stari, slovensko in nemško govoreči, domačini in tujci.

Arena DANES

ARENA je prireditev z namenom druženja in približevanja vseh avstrijskih narodnih in jezikovnih skupin. Poleg tega pa je majhen glasbeni festival na prostem kraj druženja ljudi iz Slovenije, kar se odraža v vsebinskem načrtu koncerta. Na odru se srečata namreč vrhunski skupini iz Slovenije in Avstrije. Tako nudimo vsem generacijam možnost srečevanja in s tem se neprosredno tudi zmanjšujemo – še vedno obstoječe – predsodke napram slovensko govoreči manjšini na Koroškem. V Šentjanžu so v zadnjih letih nastopali avstrijske in slovenske rokovske zvezde kot na primer: Willi Resetarits (Kurt Ostbahn), Vlado Kreslin, Der Nino aus Wien, Vodoo Jürgens, Effi (Granada), Terrafolk, Russkaja, 5/8erl in Ehr´n, Tonč Feinig…

25. junija 2022 bo v Šentjanžu v Rožu – na dvorišču k&k-centra – ARENA22. Na prireditev smo povabili zasedbo iz Gornje Avstrije FOLKLHILFE, iz Slovenije prihajajo PRISMOJENI PROFESORJI BLUESA’ in domačo skupino POPWAL.

INFO & TICKETS

23

let ARENA